Poppy cookies beleid

Datum laatste herziening: 28/06/2023

De website van Poppy (https://www.poppy.be) (de "Website") is eigendom van en wordt beheerd door Poppy Mobility NV ("Poppy", "wij" of "ons"), een platform voor het delen van milieuvriendelijke voertuigen, met zetel te Sanderusstraat 25, 2018 Antwerpen, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen onder ondernemingsnummer 0681.505.370. 

Poppy verwerkt uw persoonsgegevens als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens, aangezien zij het doel van en de middelen voor deze verwerking vaststelt.

Poppy is steeds bereikbaar via hello@poppy.be. Om toegang te krijgen tot onze beleidsregels, kunt u de Website bezoeken of het menu van de mobiele applicatie Poppy (de "Applicatie") controleren. 

1.Toepassingsgebied: op wie is dit Cookie Beleid van toepassing en wat valt eronder?

Bij Poppy doen we ons uiterste best om de persoonsgegevens die ons worden toevertrouwd op een correcte en transparante manier te beschermen en te verwerken, meer bepaald in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ("AVG") en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ("Privacywet").

Dit beleid is van toepassing op alle personen van wie wij persoonsgegevens verwerken door middel van het gebruik van cookies ("Gebruiker", "Gebruikers" of "jij"). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die Poppy in staat stellen u als natuurlijke persoon te identificeren.

Met dit Cookie Beleid (het "Beleid") willen wij u informeren over hoe en waarom wij als gegevensbeheerder uw persoonsgegevens verwerken via cookies wanneer u deze Website bezoekt, aan wie wij deze informatie doorgeven, wat uw rechten zijn en met wie u contact kunt opnemen voor meer informatie.

2. Hoe verkrijgen we persoonsgegevens?

We verkrijgen persoonsgegevens door het gebruik van cookies op onze Website.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat. Cookies stellen de Website in staat om informatie te onthouden die de manier waarop de Website zich gedraagt of eruitziet, zoals uw voorkeurstaal, verandert. Verder gebruikt de Website cookies om het gebruik van en de navigatie op de Website te vergemakkelijken (cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om te voorkomen dat u voor gepersonaliseerde diensten telkens opnieuw moet inloggen door uw Gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren). 

3. Wat voor soort cookies verwerken we, voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag?

De volgende cookies worden verwerkt wanneer u de Website bezoekt en gebruikt, deze cookies worden ingesteld door onze Website (rechtstreeks door ons of door onze verwerkers die uitsluitend in onze opdracht handelen) ("first-party cookies") of ingesteld door externe partijen die optreden als verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens ("third-party cookies"). Het doel waarvoor elk type cookie wordt verwerkt en de wettelijke basis waarop we ons baseren om die verwerking te rechtvaardigen, worden hieronder vermeld. De vervalperiode van elke cookie wordt ook hieronder vermeld (cf., Sectie 4).

1. Noodzakelijke cookies:

Dit zijn cookies die vereist zijn om onze Website te kunnen gebruiken. De technische opslag of toegang is ofwel noodzakelijk voor het uitvoeren van de overdracht van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk of strikt noodzakelijk voor het legitieme doel om het gebruik van een specifieke dienst waarom u expliciet hebt verzocht, mogelijk te maken. Als dergelijke cookies zouden worden uitgeschakeld, zou onze Website niet naar behoren kunnen werken en u niet de diensten kunnen aanbieden waarom u expliciet hebt verzocht. Hierdoor zijn het noodzakelijke cookies.

De verwerking van noodzakelijke cookies is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract waarbij u partij bent (Artikel 6.1, b), van de AVG). Er bestaat immers een contract tussen u en ons waarbij wij ons ertoe verbinden om u een goed werkende website te leveren en met diensten die u expliciet hebt aangevraagd.

De volgende cookies zijn noodzakelijke cookies:

Naam van cookie: rc::a

Type: HTML Local Storage

Doel: Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots.

Kenmerken: Third party

Vervaldatum: Persistent

Naam van cookie: rc::c

Type: HTML Local Storage

Doel: Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots.

Kenmerken: Third party

Vervaldatum: Session

Naam van cookie: 1.gif

Type: Pixel Tracker

Doel: Gebruikt om het aantal sessies op de website te tellen, noodzakelijk om de levering van CMP producten te optimaliseren.

Kenmerken: Third party

Vervaldatum: Session

Naam van cookie: CookieConsent

Type: HTTP Cookie

Doel: Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein

Kenmerken: First party

Vervaldatum: 1 jaar

2. Voorkeuren cookies:

Voorkeuren cookies stellen ons in staat om informatie te onthouden die de manier verandert waarop de Website zich gedraagt of eruitziet, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waarin u zich bevindt. 

De verwerking van voorkeurcookies is gebaseerd op uw toestemming (Artikel 6.1, a), van de AVG). U kunt toestemming geven voor de verwerking van dergelijke cookies via de cookiebanner die op onze Website wordt weergegeven.

De volgende cookies zijn voorkeuren cookies:

  1. Statistische cookies

Statistische cookies helpen ons te begrijpen hoe Gebruikers omgaan met de Website door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren. Er zijn cookies of andere vormen van lokale opslag die uitsluitend worden gebruikt voor statistische doeleinden (analytische cookies). Deze staan ook bekend als "performance cookies".

De verwerking van statistische cookies is gebaseerd op uw toestemming (Artikel 6.1, a), van de AVG). U kunt toestemming geven voor de verwerking van dergelijke cookies via de cookiebanner die op onze Website wordt weergegeven.

De volgende cookies zijn statistische cookies: 

Naam van cookie: _ga

Type: HTTP Cookie

Doel: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Kenmerken: First party

Vervaldatum: 2 jaar

Naam van cookie: _ga_#

Type: HTTP Cookie

Doel: Verzamelt gegevens over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals data voor het eerste en meest recente bezoek. Gebruikt door Google Analytics.

Kenmerken: First party

Vervaldatum: 2 jaar

Naam van cookie: mapbox.eventData.uuid:#

Type: HTML Local Storage

Doel:

Kenmerken: First party

Vervaldatum: Persistent

Naam van cookie: mapbox.eventData:#

Type: HTML Local Storage

Doel:

Kenmerken: First party

Vervaldatum: Persistent

  1. Marketing cookies:

Marketing cookies of andere vormen van lokale opslag zijn nodig om gebruikersprofielen aan te maken om reclame te versturen of om de Gebruiker te volgen op een website of op verschillende websites voor vergelijkbare marketingdoeleinden. Ze voorkomen dat u steeds weer wordt gebombardeerd met dezelfde advertentie en helpen om publiciteit te personaliseren, maar ze meten ook de effectiviteit van verschillende marketing- en publiciteitsacties.

De verwerking van marketing cookies is gebaseerd op uw toestemming (Artikel 6.1, a), van de AVG). U kunt toestemming geven voor de verwerking van dergelijke cookies via de cookiebanner die op onze Website wordt weergegeven.

De volgende cookies zijn marketing cookies: 

Naam van cookie: #-#

Type: HTML Local Storage

Doel:

Kenmerken: Third party

Vervaldatum: Session

Naam van cookie: iU5q-!O9@$

Type: HTML Local Storage

Doel: Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien.

Kenmerken: Third party

Vervaldatum: Session

Naam van cookie: LAST_RESULT_ENTRY_KEY

Type: HTTP Cookie

Doel: Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden.

Kenmerken: Third party

Vervaldatum: Session

Naam van cookie: LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore

Type: IndexedDB

Doel:

Kenmerken: Third party

Vervaldatum: Persistent

Naam van cookie: nextId

Type: HTTP Cookie

Doel: Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden.

Kenmerken: Third party

Vervaldatum: Session

Naam van cookie: remote_sid

Type: HTTP Cookie

Doel: Noodzakelijk voor de implementatie en functionaliteit van YouTube-video's op de website.

Kenmerken: Third party

Vervaldatum: Session

Naam van cookie: requests

Type: HTTP Cookie

Doel: Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden.

Kenmerken: Third party

Vervaldatum: Session

Naam van cookie: ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog

Type: IndexedDB

Doel: Noodzakelijk voor de implementatie en functionaliteit van YouTube-video's op de website.

Kenmerken: Third party

Vervaldatum: Persistent

Naam van cookie: TESTCOOKIESENABLED

Type: HTTP Cookie

Doel: Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden.

Kenmerken: Third party

Vervaldatum: 1 dag

Naam van cookie: VISITOR_INFO1_LIVE

Type: HTTP Cookie

Doel: Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's.

Kenmerken: Third party

Vervaldatum: 180 dagen

Naam van cookie: VISITOR_PRIVACY_METADATA

Type: HTTP Cookie

Doel: Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein

Kenmerken: Third party

Vervaldatum: 180 dagen

Naam van cookie: YSC

Type: HTTP Cookie

Doel: Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien.

Kenmerken: Third party

Vervaldatum: Session

Naam van cookie: YtIdbMeta#databases

Type: IndexedDB

Doel: Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden.

Kenmerken: Third party

Vervaldatum: Persistent

Naam van cookie: yt-remote-cast-available

Type: HTML Local Storage

Doel: Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video

Kenmerken: Third party

Vervaldatum: Session

Naam van cookie: yt-remote-cast-installed

Type: HTML Local Storage

Doel: Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video

Kenmerken: Third party

Vervaldatum: Session

Naam van cookie: yt-remote-connected-devices

Type: HTML Local Storage

Doel: Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video

Kenmerken: Third party

Vervaldatum: Persistent

Naam van cookie: yt-remote-device-id

Type: HTML Local Storage

Doel: Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video

Kenmerken: Third party

Vervaldatum: Persistent

Naam van cookie: yt-remote-fast-check-period

Type: HTML Local Storage

Doel: Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video

Kenmerken: Third party

Vervaldatum: Session

Naam van cookie: yt-remote-session-app

Type: HTML Local Storage

Doel: Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video

Kenmerken: Third party

Vervaldatum: Session

Naam van cookie: yt-remote-session-name

Type: HTML Local Storage

Doel: Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video

Kenmerken: Third party

Vervaldatum: Session

4. Hoe lang slaan we cookies op?

Tijdelijke cookies (of "sessiecookies") worden tijdelijk opgeslagen in uw browser. Zodra de Gebruiker zijn browser sluit, worden deze cookies automatisch verwijderd.

Permanente cookies (of "persistent" cookies) blijven op uw computer of mobiel apparaat staan, ook nadat u de browser sluit. Zij maken het mogelijk de Gebruiker bij een volgend bezoek aan een website of een applicatie te herkennen. Ze blijven op het apparaat van de Gebruiker totdat hun vervaldatum is bereikt, een nieuwe versie van de cookie is geïnstalleerd of de Gebruiker ze handmatig verwijdert.

De vervaldatum van dergelijke cookies is vermeld in Sectie 3.

5. Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven?

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door onze verwerkers die dergelijke gegevens verwerken voor de doeleinden die strikt noodzakelijk zijn om te voldoen aan de instructies die wij hen sturen. Deze verwerkers zijn IT-dienstverleners zoals leveranciers van tools voor cookiebeheer. Met het oog op een optimale bescherming van de persoonsgegevens van Gebruikers hebben we de nodige contractuele regelingen getroffen met deze verwerkers om ervoor te zorgen dat zij de hoogste privacynormen toepassen. De gegevensverwerkers zijn in elk geval verplicht om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen. Daarom wordt er een gegevensverwerkingsovereenkomst getekend volgens artikel 28 AVG.

Daarnaast kunnen sommige derde partijen persoonsgegevens verzamelen en verwerken via de cookies die zij op de Website implementeren ("third-party cookies") (cf., Sectie 3 en Cookie Banner). In dat geval treden deze derden op als afzonderlijke verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens. Meer informatie over de verwerking door deze derden vindt u in hun respectieve cookie beleid.

6. Waar worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen?

In het algemeen worden uw gegevens alleen opgeslagen op servers in de Europese Economische Ruimte.

Indien nodig kunnen uw gegevens alleen worden overgedragen naar een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dergelijke gevallen, als er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie met het betreffende derde land is, zullen we ervoor zorgen dat de ontvangers verplicht zijn om te voldoen aan dezelfde gegevensbeschermingsnormen als in de Europese Economische Ruimte door middel van standaard contractuele clausules zoals uitgegeven door de Europese Commissie, met aanvullende beveiligingsmaatregelen waar nodig. Een kopie van deze garanties kunt u op verzoek verkrijgen.

7. Uw rechten

U hebt verschillende rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij verwerken. In het bijzonder heeft u het recht

Voor meer informatie over uw rechten: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/privacy/wat-zijn-mijn-rechten

U kunt bovenstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@poppy.be. 

Indien u meent dat Poppy niet heeft gehandeld in overeenstemming met de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens, kunt u bovendien een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel: +32 (0)2 274 48 00, E-mail: contact@apd-gba.be).

8. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen hebt over dit Beleid, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO):

9. Wijzigingen in dit Beleid

We kunnen dit Beleid te allen tijde wijzigen. Om u op de hoogte te houden van de laatste wijziging van dit Beleid, zullen we de herzieningsdatum telkens aanpassen wanneer het Beleid wordt gewijzigd. Het gewijzigde Beleid treedt vanaf die datum in werking.

U kunt deze pagina regelmatig raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen en/of aanvullingen. 

We zullen u ook proactief informeren over belangrijke wijzigingen in het Beleid door middel van een pop-up op onze Website.

Dit Beleid is beschikbaar in verschillende talen. In het geval van inhoudelijke verschillen tussen de versies, prevaleert de Engelse versie.

10. Wetgeving en bevoegde rechtbanken

Dit Beleid wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving die exclusief van toepassing is op elk mogelijk geschil. 

In het geval van een geschil zullen de partijen proberen het geschil in der minne of via een erkende bemiddelaar of arbiter op te lossen. Als het geschil niet in der minne kan worden geschikt, zullen uitsluitend de bevoegde rechtbanken van Brussel, België, bevoegd zijn.