Zijn er andere kosten waar ik rekening mee moet houden? 🛠

Met welke andere kosten moet ik rekening houden wanneer ik Poppy gebruik? Zoals boetes, overtredingen, etc.

  • Verwerking van verkeers- en parkeerovertredingen: 20 EUR
  • Verwerking van strafrechtelijke (verkeers-) overtredingen: 150 EUR
  • Verwerking van schade en ongevallen in fout: 50 EUR
  • Verplaatsen van verkeerd geparkeerde voertuigen: 50 EUR
  • Uitzonderlijke schoonmaakkosten (bijvoorbeeld door hevig bevuilen van de wagen of door roken in de wagen): 75 EUR
  • Verwerking van sleepkosten in geval van verkeerd geparkeerde wagenlege wagenbatterij of lege benzine/CNG-tank: 25 EUR
  • Sleepkosten in geval van verkeerd geparkeerde wagenlege wagenbatterij of lege benzine/CNG-tank: zoals gefactureerd door sleepbedrijf
  • Verwerkingskost laattijdige betaling: 5 EUR voor eerste herinnering, 10 EUR for tweede herinnering
  • Verlies of diefstal van de Poppy-oplaadkaart of Interparking-kaart: 50 EUR

Woman walking towards a Poppy car with her suitcase.

Jouw Poppy, jouw vrijheid
Registreer je nu

De vloot is compleet 🚀

Goed nieuws: alle modellen van de nieuwe vloot staan nu op straat 🚗

Poppy is in beweging voor de lokale gemeenschap

Ten gevolge van de maatregelen genomen om het COVID -19 virus te bestrijden, lanceert autodeelplatform Poppy initiatieven die gericht zijn op startups en op medische profielen. Poppy beschikt over 350 milieuvriendelijke wagens 🚗, 400 scooters 🛵 en biedt ook deelsteps 🛴 aan...