Waar mag ik rijden met de scooter? šŸ›µ

Waar op de weg is de plaats voor de scooter? Waar mag je rijden met een Poppy-scooter?

Je kunt alleen in de Poppy zone rijden met je Poppy scooter. Je moet voorzichtig zijn, jeĀ plaatsĀ op deĀ wegĀ ligt aan deĀ maximum toegelaten snelheid. Dat wordt hier onder meer uitgelegd. ā¬‡ļø

  • Bedraagt de maximum toegelaten snelheidĀ 50 km/u, bijvoorbeeld binnen eenĀ bebouwde kom, dan mag jeĀ kiezenĀ of je hetĀ fietspadĀ gebruikt of op deĀ rijbaanĀ gaat rijden.
  • Bedraagt de toegelaten snelheidĀ meer dan 50 km/u, dan moet jeĀ verplichtĀ op hetĀ fietspadĀ rijden indien er een ligt.

Je mag met eenĀ scooterĀ dus ook op hetĀ fietspadĀ rijden,Ā tenzijĀ er eenĀ verkeersbordĀ met hetĀ logoĀ van eenĀ brommerĀ en de tekst ‘B verboden‘ staat. Wanneer er staat ‘B verplicht‘, moet jeĀ verplichtĀ op hetĀ fietspadĀ rijden.

Jouw Poppy, jouw vrijheid
Registreer je nu

De nieuwe Poppy vloot binnenkoort in jouw straat šŸ†•

Goed nieuws, de vloot van Poppy groeit. Binnenkort komen er 4 nieuwe modellen ...

Poppy is in beweging voor de lokale gemeenschap

Ten gevolge van de maatregelen genomen om het COVID -19 virus te bestrijden, lanceert autodeelplatform Poppy initiatieven die gericht zijn op startups en op medische profielen. Poppy beschikt over 350 milieuvriendelijke wagens šŸš—, 400 scootersĀ šŸ›µ en biedt ook deelstepsĀ šŸ›“ aan...