E-mails over het tijdelijke parkeerverbod šŸš«

Automatische e-mails die naar jou gestuurd worden indien je jouw Poppy dichtbij een tijdelijk parkeerverbod geparkeerd hebt.

Wij sturen jou eenĀ automatische e-mailĀ van wanneer je een Poppy-wagenĀ in de buurtĀ van eenĀ tijdelijk parkeerverbodĀ geparkeerd hebt. šŸš«

We sturen je dit berichtjeĀ preventiefĀ zodat je de wagen nog kan verplaatsen omĀ sleepkostenĀ voor jou teĀ voorkomen. Onze GPS is echter niet altijd 100 procent accuraat, waardoor het kan dat je niet echt fout geparkeerd staat, maar gewoon in de buurt van het tijdelijke parkeerverbod.

Dit is eenĀ voorbeeldjeĀ van zo’n e-mail:

We sturen je dit mailtje zodat jij de wagenĀ zelfĀ nog zou kunnenĀ verplaatsenĀ indien je niet op de hoogte was van hetĀ parkeerverbodĀ en je tochĀ verkeerdĀ zou staan. ļø

Let dus steeds goed op deĀ omgevingĀ en zorg ervoor dat jouw voertuigĀ correctĀ geparkeerd staat. šŸ‘€

Als herinnering: je bent gedurendeĀ 24 uurĀ na jouw sessieĀ verantwoordelijkĀ voor je voertuig in geval van eenĀ parkeerovertreding. Indien de wagen na jou binnen de 24 uur niet genomen wordt door een andere klant en de wagen gesleept wordt, moeten wijĀ jouĀ helaas deĀ sleepkosten aanrekenen.

Wordt de wagenĀ door iemand anders verzetĀ binnen de 24 uur? Dan ben jij uiteraardĀ niet meer verantwoordelijkĀ voor dat voertuig.

Welke parkeerplaatsen moet ikĀ nog vermijden?

Jouw Poppy, jouw vrijheid
Registreer je nu

De vloot is compleet šŸš€

Goed nieuws: alle modellen van de nieuwe vloot staan nu op straat šŸš—

Poppy is in beweging voor de lokale gemeenschap

Ten gevolge van de maatregelen genomen om het COVID -19 virus te bestrijden, lanceert autodeelplatform Poppy initiatieven die gericht zijn op startups en op medische profielen. Poppy beschikt over 350 milieuvriendelijke wagens šŸš—, 400 scootersĀ šŸ›µ en biedt ook deelstepsĀ šŸ›“ aan...