De toekomst van mobiliteit is multimodaal 🛴🚲🛵🚗🚌🚉

De impact van de digitale transformatie is op verschillende vlakken voelbaar in onze economie. Ook de mobiliteitssector kan er niet aan ontsnappen. Wie elke dag in de file staat, voelt aan dat we op de huidige manier niet meer verder kunnen.

We moeten af van de idee dat we vasthangen aan één enkel mobiliteitsmiddel voor al onze verplaatsingen. We eten toch ook niet elke dag hetzelfde? Dat geldt voor onze mobiliteit: de toekomst van mobiliteit is net zoals bij ons eetpatroon gevarieerd. Of om het met mobiliteitstermen uit te drukken: de toekomst van mobiliteit is multimodaal.

De privéwagen was gedurende een lange tijd koning. Mijn vrijheid, mijn wagen. Dit gaat echter niet altijd meer op, zeker niet voor mensen die wonen en werken in een stedelijke omgeving. De eigen wagen als de standaardoplossing in de stad werkt niet meer. Sterker nog: het huidige mobiliteitsmodel is onhoudbaar geworden.

Individueel mobiliteitsgedrag verandert

De gemiddelde ochtendspits in België is reeds 145 kilometer. Hoewel sommigen dit als ‘normaal’ beschouwen, is het absurd als je er echt bij nadenkt. Verder stoten Belgen ongeveer 3.125 ton CO2 per capita uit aan mobiliteit per jaar.

Het privéwagenbezit in België is torenhoog, al gebruiken we onze privéwagens gemiddeld maar voor vijf procent van de tijd. Tijdens de andere 95 procent staan onze wagens geparkeerd, vaak in de stad, waar plaats steeds schaarser wordt. Interessant is ook dat van deze schaarse stedelijke oppervlakte tot wel 30 procent gebruikt wordt voor het parkeren van onze wagens.

In een maatschappij waar mensen wilden dat een dag 36 uur zou duren, spenderen we jaarlijks gemiddeld 4 volledige dagen aan het zoeken naar een parkeerplaats. We hebben niet méér tijd nodig, maar we moeten onze tijd gewoon efficiënter indelen. Een eigen wagen het summum van gebruiksgemak? Zeker niet altijd, en al helemaal niet in de stad.

Een Poppy-scooter achter de Velookes
Alexander Van Laer: ‘Het aantal alternatieve en innovatieve mobiliteitsoplossingen neemt dan ook in een razendsnel tempo toe. Denk bovenop het openbaar vervoer namelijk aan deelwagens, deelfietsen, deelscooters, deelsteps, Uber, enzovoort.’

 

Tijd en efficiëntie zijn niet de enige factoren die steeds meer in het nadeel van de privéwagen spelen. Laten we de kostprijs eens bekijken. Een eigen wagen kost namelijk geld. Denk aan de aankoopprijs, de verzekering, brandstof, wegenbelasting, onderhoud, parking, enzovoort. Stel je voor dat je dit ook nog eens moet betalen voor een tweede gezinswagen die je amper gebruikt.

Mensen grijpen omwille van tijd, efficiëntie en de kostprijs steeds vaker naar andere mobiliteitsoplossingen. Het aantal alternatieve en innovatieve mobiliteitsoplossingen neemt dan ook in een razendsnel tempo toe. Denk bovenop het openbaar vervoer namelijk aan deelwagens, deelfietsen, deelscooters, deelsteps, Uber… Onze voorkeuren qua mobiliteit veranderen. Daarbij zijn flexibiliteit en gebruiksgemak de sleutelwoorden.

Nieuwe businessmodellen schieten uit de grond

Het traditionele businessmodel van de autosector -en de mobiliteitsindustrie in het algemeen- draait momenteel volledig rond de verkoop van een product. Je koopt een wagen, een (motor)fiets, een scooter… Ik geloof echter dat de mobiliteitsmarkt steeds meer evolueert richting een diensteneconomie. Mensen willen betalen om van punt A naar punt B te gaan, op de wijze die voor hen op dat moment het meest geschikt is.

Verder speelt de on-demand economie een toenemende rol. Mensen verwachten tegenwoordig dat diensten meteen ter beschikking zijn. We spreken niet voor niets over de ‘one-click generation’ wanneer we het hebben over de millennials en de daaropvolgende generaties. Gebruiksvriendelijkheid staat hier centraal. Gebruiksgemak is de nieuwe loyaliteit, klanten blijven loyaal aan de meest gebruiksvriendelijke dienst.

Personen op Poppy-scooters voor Poppy-wagens.
Alexander Van Laer: ‘Mensen verwachten steeds meer dat diensten meteen ter beschikking zijn, slechts een klik op je smartphone verwijderd.’

 

Steeds meer ondernemers en bedrijven anticiperen op die fundamenteel gewijzigde behoeften. Nieuwe mobiliteitsoplossingen spelen sterk in op het flexibele, on-demand en gebruiksvriendelijke karakter. Denk aan Uber, Lyft, Poppy, Bird

Met zoveel nieuwe diensten ter beschikking zal de verkoop van privéwagens ongetwijfeld dalen in de toekomst. De grote vraag is wanneer. Uit een rapport van organisatie-adviesbureau McKinsey blijkt dat tegen 2030 maar liefst een op tien verkochte wagens wellicht een gedeelde wagen is.

Zoals bij elke disruptie of ontwrichting betekent dat uiteraard niet dat traditionele spelers daarom gedoemd zijn. Wel kunnen zij best de handen in elkaar slaan met innovatievere, kleinere initiatieven om te voldoen aan de nieuwe behoeften van de consument. Laat dat nu net zijn wat Poppy gedaan heeft: een corporate venture met Lab Box van D’Ieteren Auto.

Connected cars worden een realiteit

De innovatie en nieuwe businessmodellen komen niet enkel van kleine, nieuwe spelers. Ook de autoindustrie zelf ondergaat stevige veranderingen. De onder economen befaamde ‘Moore’s law’ omtrent exponentiële innovatie geldt niet meer enkel voor de computerindustrie. We verwachten de komende periode een dergelijke exponentiële groei te bekomen in de mobiliteitsindustrie.

Exponentiële innovatie? Wel, wie had tien jaar geleden ooit durven dromen dat vandaag de dag wagens zichzelf kunnen parkeren, automatisch een wagen op de snelweg kunnen volgen, automatisch binnen het juiste baanvak kunnen blijven, automatische updates over het weer en de gladheid van de baan kunnen krijgen… En zoals het bekende gezegde: “The best is yet to come.”

Personen rijden op Poppy-scooters.
Alexander Van Laer: ‘En zoals het bekende gezegde: “The best is yet to come”.’

 

Ik geloof sterk dat autonome voertuigen het potentieel hebben om onze mobiliteit volledig te transformeren. Koppel bijvoorbeeld volledig autonome wagens aan de nieuwe behoefte om on-demand bediend te worden en er is een perfecte match. Als je weet dat binnen de vijf minuten een wagen voor je deur staat, waarom zou je er dan nog zelf een willen bezitten?

Autonome wagens betekenen ook minder nood aan parking: zij moeten enkel stilstaan wanneer ze bijvoorbeeld moeten opladen (zie dat ik er reeds vanuit ga dat die wagens elektrisch zullen zijn). Denk terug aan die 30 procent stedelijke oppervlakte die momenteel ingepalmd wordt door geparkeerde voertuigen die we terug kunnen winnen. De mogelijkheden zijn werkelijk legio.

Voorlopig zijn autonome voertuigen uiteraard nog toekomstmuziek door onder andere het uitblijven van overheidsregulering en de technologie die nog niet op punt staat (om tussen de onvoorspelbare mensen te rijden). Maar mobiliteitsplatformen, openbaar vervoer, en on-demand services als Uber doen nu al uitstekend dienst om tegemoet te komen aan de veranderende consument.

Durven dromen

Waar gaat het nu allemaal naartoe in het mobiliteitslandschap? Niemand die het weet. Het zullen echter de meest flexibele spelers zijn die zichzelf steeds opnieuw heruitvinden om de beste gebruikservaring aan de klant te bieden, die overblijven. En diegenen die durven dromen. The people crazy enough to believe they can change the world, are the ones who do. Binnen tien jaar zullen we het mobiliteitslandschap haast niet meer herkennen. Bring it on!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Jouw Poppy, jouw vrijheid
Registreer je nu

Wat na een boete bij Poppy? 😢

Boetes krijgen vindt niemand leuk, maar helaas moeten we dit wel doorrekenen. Hoe dit juist in zijn werk gaat en wat jij kan doen om boetes te voorkomen, lees je hier.

Maak je zakelijk account aan bij Poppy 💼

Sinds begin augustus 2018 is het mogelijk om jouw bedrijf te registreren bij Poppy. Dit betekent dat de ritten van jou en je collega’s op je bedrijf gefactureerd worden.

Wie is er aansprakelijk bij een ongeval of schade? 🧐

Wie moet de schade betalen wanneer je een ongeval hebt bij Poppy en hoeveel zal dat kosten? Maak je geen zorgen, alles wordt hier duidelijk!